Foto: Heidi Furre

Foto: Heidi Furre

 

"Som sosialantropolog er jeg opptatt av å sette meg inn i hvordan andre mennesker opplever og oppfatter sine omgivelser, både de fysiske og sosiale. Jeg tillegger et kulturelt aspekt i alt jeg gjør, og jobber med å problematisere og utfordre kjente oppfatninger og antakelser om ting, folk og steder."
 

 

HABEO er en del av
Byantropologene

OM HABEO

HABEO er Catharina Sletner
MA i Sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Sletner har siden etableringen av HABEO høsten 2017 gjennomført en rekke prosjekter for private og offentlige aktører med fokus på byrom, boligkonsepter og sosiale, kulturelle og fysiske utfordringer i nærmiljøer. Hun har også vært med på å grunnlegge Byantropologene som både et faglig forum og et samarbeidsteam, hvis overordnede mål er å øke bevisstheten om og vise nødvendigheten av antropologisk innsikt og metode i ulike prosjekter.

Interessert i å engasjere HABEO til ditt prosjekt? Ta kontakt her.

 
logo.png


Hvorfor HABEO?

Ordet "habeo" kommer fra det latinske verbet "habere",
og har mange betydninger avhengig av bruk.

"Habeo" kan for eksempel bety:

Jeg har
Jeg reflekterer
Jeg tenker
Jeg beholder
Jeg tilbringer tid